De organisatie LOTUS heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dat komt tot uiting in de manier waarop de aangesloten kringen hun cursisten opleiden tot gedegen en gedreven LOTUSslachtoffers: mensen die zich met vakbekwaamheid en vooral met plezier inzetten bij opleidingen, trainingen en examinering van eerstehulpverleners.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de organisatie bieden hierbij een houvast voor alle aangesloten kringen.
Een steeds sneller veranderende maatschappij vraagt om een organisatie die zich soepel en zonder veel rompslomp kan aanpassen. De zorg en de daaraan gekoppelde eerstehulpverlening verandert constant. De organisatie LOTUS past zich hierbij aan. Naast het opleiden van de eigen aangesloten kringen wil de organisatie vooral ook een partner zijn voor alle LOTUS- en eerstehulpopleiders in Nederland. Dat doen we door het beschikbaar stellen van onze expertise en door het geven van (maatwerk)opleidingen.

LOTUSkringen

Een LOTUSkring is een zelfstandige vereniging waar je de opleiding tot LOTUSslachtoffer kunt volgen.

LOTUSkringen

Bij organisatie LOTUS zijn landelijk 78 kringen aangesloten. U kunt bij de LOTUSkringen alle informatie zoeken die u nodig heeft, per provincie.

Lees meer

Taakgroep OOKU

Het bestuur van de organisatie LOTUS wordt bijgestaan c.q. ondersteund door taakgroepen, waarvan OOKU er één is.

Taakgroep OOKU

OOKU staat voor ‘Opleiding, Ontwikkeling, Kwaliteit en Uitvoering’. De taken zijn onder meer:

Lees meer

Opleidingen

De opleidingen worden door onze LOTUSkringen gegeven. Neem contact op met een LOTUSkring bij u in de regio.

Opleidingen

Bij onze aangesloten LOTUSkringen kunt u zoeken. Verder informatie leest u hier:

Lees meer

Agenda

Op onze agenda vindt u de data van de examens, opleidingen en andere zaken. Een handig overzicht.

Data opleidingen en evenementen

Ook vindt u in de agenda meerdere bijeenkomsten van de organisatie. Ga naar de agenda voor verdere informatie.:

Lees meer

LOTUSslachtoffers stellen hulpverleners in staat om te oefenen en te leren en dat is heel belangrijk in de medische wereld.