docent worden

Docent worden?

Docent LOTUS

Het bestuur van de organisatie LOTUS hecht zeer veel waarde aan een vakbekwaam docententeam ten behoeve van zowel de scholing als de bij- en nascholing van haar instructeurs LOTUS.  Rond de laatste eeuwwisseling bestond er nog een opleiding voor docent LOTUS, maar spoedig bleek dat de praktijk hiervoor toch een betere leerschool is. Op grond van dit laatste heeft het toenmalige bestuur van de organisatie LOTUS besloten te stoppen met die specifieke opleiding  voor docent LOTUS en potentiële en in de ogen van ervaren docenten LOTUS, evenals de medisch adviseur en in voorkomende gevallen ook de didacticus in praktijksituaties te observeren en te toetsen. Dit besluit is door het huidige bestuur van de organisatie LOTUS integraal overgenomen en daarom nu nog steeds van kracht.

Opleiding

Om bovenstaande te realiseren, moeten potentiële docenten LOTUS onder supervisie van ervaren docenten LOTUS gedurende minimaal 2 jaar en in verschillende regio’s de bij- en nascholing van instructeurs LOTUS verzorgen. Ze wonen docentendagen bij. Voorafgaand aan de regionale bij- en/of nascholingsbijeenkomsten voor instructeurs LOTUS, moeten zij ook minimaal twee keer een LOTUSgroep bezocht en beoordeeld hebben. Dit is onder begeleiding van een groepsbezoeker. Dit laatste, omdat potentiële docenten LOTUS, na door het bestuur van de organisatie LOTUS – op voordracht van eerder genoemde deskundigen – geschikt te zijn bevonden om als docent LOTUS op te kunnen treden. Ze kunnen ook bij Het Oranje Kruis voorgedragen worden om opgeleid te worden tot examinator LOTUS.

Criteria

Een (potentiële) docent LOTUS is iemand, die:

 • de eerstehulp-lesstof volledig beheerst, zowel praktisch als theoretisch;
 • de LOTUS-leerstof beheerst, zowel praktisch als theoretisch;
 • over een goede uitdrukkingsvaardigheid beschikt;
 • met groepen volwassenen kan werken, open staat voor hun inbreng en respect heeft voor een ander;
 • in staat en bereid is zich aan de opvattingen van de organisatie LOTUS te houden en deze ook te verdedigen;
 • kan organiseren en delegeren;
 • goed gemotiveerd is en in staat en bereid is voldoende tijd en energie in zijn/haar taak te investeren;
 • zich bewust is van zijn/haar eigen mogelijkheden en beperkingen;
 • de juiste mentaliteit heeft;
 • in teamverband kan werken en flexibel is;
 • instructeur LOTUS (in opleiding) kan motiveren en stimuleren.