Doelstelling van taakgroep OOKU

Doelstelling van taakgroep OOKU

De taakgroep OOKU is het adviesorgaan voor het bestuur van de organisatie LOTUS.  De primaire doelstelling van taakgroep OOKU is onze LOTUSslachtoffers het nodige kennen en kunnen bij te brengen c.q. de randvoorwaarden daarvoor te verschaffen. Met die kennis kunnen de LOTUSslachtoffers op een deskundige en kwalitatief hoogwaardige wijze optreden. Dit ten dienste van het onderwijs in de eerste hulp en de daarvan afgeleide opleidingen in de ruimste zin van het woord.