De organisatie heeft:

77 aangesloten kringen
25 Actuele opleidingen
4 Geplande opleidingen

De doelstellingdoelstelling

LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers en is in 1963 door “Het Oranje Kruis” opgericht. Op 1 maart 1975 werd de organisatie LOTUS opgericht met als doelstelling:

-het zoveel mogelijk betrekken van LOTUS® bij opleiding en oefening van de eerste hulp;
-z
orgdragen voor het benodigd aantal competente LOTUSslachtoffers;
-h
et contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen;
-z
orgdragen voor de toegankelijkheid van LOTUS, dat wil zeggen dat iedereen weet wat LOTUS is, iedereen weet wat LOTUS doet;
door middel van het uitbeelden van slachtoffers en ziektebeelden  het positief beïnvloeden van de kwaliteit van de opleiding en de uitvoering van de eerste hulp.

De organisatie LOTUS bereikt dit doel onder meer door:

-e
rvoor zorg te dragen dat er herhalingsbijeenkomsten worden georganiseerd;
-t
e bevorderen dat opleidingsgroepen in het leven worden geroepen waar eerstehulpverleners kunnen worden opgeleid tot LOTUSslachtoffers;
-t
oezicht te houden op de naleving van de voorschriften inzake de opleiding, de voortgezette opleiding en het optreden naar buiten;
-s
tudiedagen en demonstratiebijeenkomsten te organiseren;
-c
ontacten en andere vormen van samenwerking te onderhouden met de organisaties op het terrein van de eerste hulp;
-a
lle andere wettige middelen te gebruiken die tot het doel kunnen leiden.

In 2005 is de organisatie LOTUS zelfstandig geworden.