Groepsbezoeken

Regeling groepsbezoeker

Alle LOTUSkringen kunnen gebruik maken van de regeling voor het inzetten van groepsbezoeker(s). Een groepsbezoek kan worden gezien als extra ondersteuning van de instructeur LOTUS bij het voorbereiden van de cursisten op het examen voor het diploma LOTUS. De instructeur LOTUS kan een groepsbezoeker aanvragen bij het secretariaat, voordat de groep wordt aangemeld voor het diploma LOTUS. Hij/zij kan dit bijvoorbeeld doen als hij/zij niet zeker is van de kwaliteit van de cursisten.

Hoe werkt het?

De kring vraagt via het formulier “Aanvraag groepsbezoeker” een groepsbezoek aan. Zie voor de werkwijze het tabblad “Download formulieren LOTUS“. De aan te melden groep moet minimaal uit 6 personen bestaan. Het bestuur regelt vervolgens dat één van de docenten LOTUS contact opneemt met de instructeur LOTUS. De gevraagde docent woont altijd in de buurt, dat wil zeggen: op aanvaardbare reisafstand. Hij of zij maakt zelf een afspraak met de instructeur LOTUS voor het bezoek aan de LOTUSkring. De docent LOTUS toetst de cursisten, geeft waardevolle aanwijzingen en zet de puntjes op de i. Zo’n bezoek duurt ongeveer twee uur.

Eén keer per opleiding is het groepsbezoek gratis, zijn er voor de LOTUSkring geen kosten verbonden. De organisatie LOTUS wil op deze manier bijdragen aan en investeren in de kwaliteit van de opleiding voor LOTUSslachtoffer. Bij een tweede of volgend bezoek van de docent LOTUS aan de groep zullen de kosten door de penningmeester van de organisatie LOTUS in rekening gebracht worden bij de desbetreffende LOTUSkring.

De docent LOTUS die de groep heeft bezocht, treedt in principe niet als examinator op bij dezelfde groep bij het examen voor het diploma LOTUS.

De registratie en administratie van de opleidingen ligt bij de  functionaris ‘examens’ van de organisatie LOTUS.