Informatie voor de instructeurs LOTUS

Toelichting onderwerpen bijscholing seizoen 2018-2019

Bijeenkomst 1 Shock
Afgelopen jaar stond shock al op het programma en er is met name aandacht besteed aan shock bij een opleidingsgroep. In alle regio’s hebben vier verschillende mensen ieder een deel van de les gegeven.
Dit seizoen gaan we verder met shock waarbij in de vorm van een onderwijsleergesprek (OLG) de diverse oorzaken van shock aan bod komen. Om het maximale uit een OLG te halen, is het van belang dat de juiste techniek wordt toegepast.
Daarnaast is er ruime aandacht voor ontstaan, grimeren en acteren van shock door anafylaxie.
Als voorbereiding voor de les:
1) Bereid een OLG voor over de diverse oorzaken van shock. Informatie over hoe dat moet, is te
vinden in een didactiekboek zoals ‘Didactiek als basis’ van Roland Baas.
2) Schrijf de verschillende aspecten van het acteren van shock door anafylaxie op.

Bijeenkomst 2 Dieren: steken en beten
Tijdens de ledendag zijn diverse gevaarlijke dieren uit de EHBO-boekjes besproken. Bij een aantal is getoond hoe je het bijbehorende letsel zou kunnen grimeren.
Het zou te ver voeren als alle instructeurs alle dieren voor moeten bereiden voor de les en daarom krijgt elke instructeur van te voren een dier toegewezen. In een korte presentatie van 2-5 minuten, presenteert de instructeur LOTUS (IL) dit toegewezen dier tijdens de regiobijeenkomst aan de andere instructeurs.
Voor eventueel grimeerwerk kan de tijd zo nodig iets langer genomen worden.
Aan het eind van de les zijn alle dieren en de ellende die ze kunnen veroorzaken dan aan bod gekomen.
Als voorbereiding voor de les:
1) Zoek zo veel mogelijk op over het jouw toegewezen dier en denk daarbij ook aan bijvoorbeeld
incidentie van problemen met dit dier, directe gevolgen en gevolgen op termijn.
2) Bereid een korte presentatie voor met daarin de meest relevante informatie.
3) Tijdens de les presenteert elke IL aan de anderen wat ze beslist moeten weten over dit dier.
De vorm van de presentatie staat vrij. Voor laptop en beamer wordt gezorgd.
Als het letsel door het toegewezen dier in het examen EH zit, demonstreer je ook het grimeren.

Bijeenkomst 3 Drugs
Afgelopen ledendag is het onderwerp ‘drugs’ aan bod gekomen en dan met name de problemen die kunnen ontstaan bij drugsgebruik zoals o.a. onderkoeling, oververhitting, angst bij
waarnemingsveranderende middelen.
De gemiddelde leeftijd van de instructeurs LOTUS ligt waarschijnlijk wat hoger dan de gemiddelde leeftijd waarop de problemen met drugs ontstaan. Om toch aan de vraag vanuit kringen te voldoen, willen we dit
onderwerp wel in de bijscholing behandelen.
Deze les gaan we diverse casussen acteren en waar nodig grimeren. Het is niet aan ons als LOTUSslachtoffer om allerlei soorten gedrag uit te beelden. Het gaat er om, die gevallen uit te beelden
waarin er een probleem is en een hulpverlener in actie moet komen. Waak voor overdrijven.
Als voorbereiding voor de les:
1) Lees je in in het onderwerp o.a. wat er over in LOTUSleerboek staat. Op de site https://www.vnn.nl/meer-weten-over/drugs/meest-gebruikte-drugs/ vind je meer info.
2) Schrijf voor elk van de groepen verdovend, stimulerend en waarnemingsveranderend 4 verschijnselen op die je kunt gebruiken bij het acteren.
3) Heb je ervaring met inzet bij evenementen waar drugs gebruikt worden of heb je een cursus over dit onderwerp gedaan, zou je dat dan kenbaar willen maken bij een van de docenten in je regio.
4) Heb je dit onderwerp al een keer behandeld in je kring? Zo ja, beschrijf dan wat je tijdens die les gedaan hebt.

Bijeenkomst 4 Oorlogsverwondingen/schotwond
Tijdens de ledendag heeft militair arts dr. W. Henny een presentatie gegeven waarbij de kogels om de oren vlogen. Daarnaast was er door middel van een film het grimeren van een in- en uitschotwond aan de voet te zien. Deze verwonding gaan we grimeren tijdens de bijscholing. Zorg daarom voor makkelijk zittende kleding, schone voeten en voldoende grimemateriaal.
Als voorbereiding voor de les:
1) Inloggen op de site van organisatie LOTUS is nu ook mogelijk voor instructeurs LOTUS. Op de site vind je materiaal van de Ledendag van 2018 dan kun je thuis vast oefenen. Ook staat er een hoofdstuk in het LOTUSleerboek over schot- en scherfwonden.
2) Bedenk enkele toedrachten voor het oplopen van schot- en/of scherfwonden.
3) Bedenk welke plaatsen op het lichaam je nog meer kunt gebruiken voor een forse uitschotwond. Wat zijn de voor- en nadelen van die plaats(en)?
4) Noteer welke opdrachten voor grotere wonden jouw kring wel eens uit het veld krijgt.

Regio: 03 08-10-’18 Les nr: 1 19.30-22.00 Beekbergen
Regio: 01 30-10-’18 Les nr: 1 19.30-22.00 Groningen
Regio: 09 06-10-’18 Les nr: 1+2 09.30-15.00 Nispen 2 bijeenkomsten
Regio: 10 20-10-’18 Les nr: 1+2 09.30-15.30 Weert 2 bijeenkomsten
Regio: 03 05-11-’18 Les nr: 2 19.30-22.00 Beekbergen
Regio: 02 07-11-’18 Les nr: 1 19.30-22.00 Ommen
Regio: 01 27-11-’18 Les nr: 2 19.30-22.00 Gorredijk
Regio: 06 26-11-’18 Les nr: 2 19.45-22.30 Alkmaar
Regio: 06 28-01-’19 Les nr: 3 19.30-22.00 Alkmaar
Regio: 03 04-02-’19 Les nr: 3 19.45-22.30 Beekbergen
Regio: 02 06-02-’19 Les nr: 2 19.30-22.00 Ommen
Regio: 09 16-02-’19 Les nr: 3+4 09.30-15.00 Nispen 2 bijeenkomsten
Regio: 03 04-03-’19 Les nr: 4 19.30-22.00 Beekbergen
Regio: 02 06-03-’19 Les nr: 3 19.30-22.00 Ommen
Regio: 04 09-03-’19 Les nr: 3+4 09.30-15.00 Veenendaal 2 bijeenkomsten
Regio: 01 26-03-’19 Les nr: 3 19.30-22.00 Groningen
Regio: 02 03-04-’19 Les nr: 4 19.30-22.00 Ommen
Regio: 06 25-03-’19 Les nr: 4 19.45-22.30 Alkmaar
Regio: 01 23-04-’19 Les nr: 4 19.30-22.00 Gorredijk
Regio: 10 13-04-’19 Les nr: 3+4 09.30-15.30 Weert 2 bijeenkomsten

Alle data zijn onder voorbehoud

Regio :01 Groningen / Gorredijk Dhr K. Riemeijer
Regio :02 Ommen Dhr A. Ypelaar
Regio :03 Beekbergen Dhr G. Druijff
Regio :04 Veenendaal Mw A. Engelaar
Regio :06 Alkmaar Dhr T. Rodenburg
Regio :09 Roosendaal Mw C. de Wit
Regio :10 Weert Dhr H. Geurts

Voor een printbare versie van het programma van les 1 en 2 klik je op deze link: Overzicht regionale bijscholing instructeur 2018/2019

Voor een printbare versie van het programma van les 3 en 4 klik je op deze link: Toelichting regionale bijscholing les 3 en 4 2018/2019.