Kringprogramma seizoen 2018-2019

1. Kringleider kiezen. Jaarvergadering.
Keuzeletsel: gekozen door de kringleden in de laatste les voor de vakantie?
Het gekozen onderwerp mailt de instructeur vóór de les naar alle leden, zodat de leden zich kunnen voorbereiden op het onderwerp.

2. Grote wond: maak een grote scheur- of zaagwond van verschillende soorten namaakweefsel. Bespreek de voor- en nadelen van de verschillende soorten namaakweefsel.

3. Open onderbeenbreuk: het ontwerpen en ensceneren van een open breuk aan het onderbeen. Maak een verschil tussen direct- en indirect geweld.
Hierna grimeert men een open breuk van het onderbeen ( direct- en indirect geweld). Een aantal leden acteert het letsel.

4. Contactverbranding: Het ontwerpen, ensceneren, grimeren en acteren van een contactverbranding. De leden mailen 14 dagen voor aanvang van de les een zelfgekozen foto van een contactverbranding naar de instructeur LOTUS. De instructeur LOTUS zoekt een aantal bruikbare foto`s uit die als voorbeeld dienen.

5. Shock: onderwijsleergesprek over de verschijnselen van de verschillende stadia (grimetechnisch en acteren) van shock. Hierna in groepen van 4 de verschillende stadia van shock grimeren en acteren.

6. Koudeletsels: het ontwerpen, ensceneren, grimeren en acteren van een lichte onderkoeling en bevriezing. Bevriezing grimeren aan de hand van foto`s (alleen een grijs/witte verkleuring in de acute fase).

7. Oogletsels: de medisch docent of instructeur LOTUS geeft achtergrondinformatie over verschillende oogletsels en de toepasbaarheid hiervan bij EHBO-lessen en -oefeningen, wat kunnen wij wel en wat vooral niet als het om letsels aan het oog gaat.

8. Snijwond: waar het ‘glas’ of ander voorwerp nog in zit. Hoe groot kan het stuk zijn? Wat voor trucs zijn er om het voorwerp vast te laten zitten?

9. Peesletsels: de medisch docent of instructeur LOTUS geeft uitleg over het verschil tussen de strek- en buigpezen. Deel daarna de kring in twee groepen en laat per groep een  strek- of buigverwonding aan de hand ontwerpen, ensceneren, grimeren en acteren.

10. Afsluiting van het seizoen en een blik op het volgende seizoen. Een onderwerp dat in de voorgaande lessen is blijven liggen, extra aandacht vereist of  een competentieles. Evaluatie en afsluiting van het afgelopen seizoen. Ideeën uitwisselen voor het komende seizoen.
Eventueel een inhaalavond voor kringleden die niet aanwezig konden zijn bij een les.
Wissel tips uit aan elkaar.