‘Onze uitstraling komt van binnenuit’

Missie, onderwijsvisie en meerjarenbeleid van de organisatie LOTUS

Onze missie is:
* zorgen voor voldoende, kwalitatief hoogopgeleide lotusslachtoffers, die ten dienste staan van het onderwijs in de eerste hulp, waardoor uiteindelijk de eerste hulp aan slachtoffers op een hoger plan wordt gebracht;
* een bijdrage leveren aan het professioneel handelen van de medewerkers van hulpverlenende organisaties en instanties;
* een professionele vrijwilligersorganisatie zijn, die kwalitatief en kwantitatief wil groeien door op actieve wijze samenwerking te zoeken met verwante organisaties en toegankelijk te zijn voor iedereen die onze missie wil nastreven.

In de onderwijsvisie van de organisatie LOTUS zijn vier elementen cruciaal: Leren – Samen – Competenties – Ontwikkelen.

Leren: leren om eerstehulpverleners op te leiden tot startbekwame LOTUSslachtoffers die duurzaam inzetbaar zijn voor onderwijs in de professionalisering van eerstehulpverleners in de 21e eeuw.
Dat doen we gepersonaliseerd, door:
1. het benutten van de eigen talenten;
2. het bepalen van de ontwikkelingsbehoefte, tempo, leerroute en niveau van de deelnemers;
3. het bepalen van de inhoud en volgorde van de leerstof.
Dit geldt voor startende en ervaren LOTUSslachtoffers, instructeurs LOTUS en docenten LOTUS.

Samen: samen leren en ontwikkelen we nieuwe kennis en vaardigheden: met elkaar in leerteams zoals kringen, gebaseerd op onderzoek en in co-creatie met de beroepspraktijk.

Competenties: competenties (kennis, vaardigheden, attitude en persoonskenmerken) staan centraal: we genereren ze, delen expertise en ontwikkelen zelf nieuwe competenties waardoor we een professionele leergemeenschap vormen.

Ontwikkelen: gericht op de toegevoegde waarde in de vorm van professionalisering en innovatie van de eerste hulp en de professionele hulpverlening, om bij te dragen aan de wereld van morgen.