De LOTUSspecialist

Doelgroep
Bezitters van een geldig diploma LOTUSslachtoffer.

Speciale vaardigheden
Vaardigheden die men heeft op basis van een beroep dat men eventueel al actief uitoefent en dit combineert met zijn LOTUSdeskundigheid.

Eindtermen (tevens competentiebeschrijving)
Worden vastgesteld d.m.v. intercollegiale toetsing en geaccordeerd door een certificerende instelling.

Opleiding/opleider
De LOTUSspecialist is een LOTUSslachtoffer dat zijn LOTUSdeskundigheid combineert met een beroep dat hij eventueel al actief uitoefent of een LOTUSslachtoffer dat d.m.v. scholing en/of training zich bijzondere c.q. specifieke vaardigheden heeft eigen gemaakt. De certificering geschiedt door een certificerende instelling op voordracht van de organisatie LOTUS. De LOTUSspecialist kan optreden als gastdocent met een specifieke deskundigheid op een bepaald gebied.

Beoordeling competentie
De competentie wordt bepaald door middel van intercollegiale toetsing.

Administratie en procedure
1)  De organisatie LOTUS selecteert met een team dat ten minste bestaat uit een ervaren instructeur LOTUS en een medisch docent de voor het predicaat LOTUSspecialist in aanmerking komende kandidaten. De hiervoor in aanmerking komende kandidaten moeten lid zijn van de organisatie LOTUS.
2)  De organisatie LOTUS richt zich met een voldoende gemotiveerd verzoek tot een certificerende instelling om iemand het predicaat LOTUSspecialist te verlenen.
3)  De certificerende instelling onderzoekt of de geselecteerde persoon aan de eindtermen van LOTUSspecialist voldoet.
4)  De uitslag van de competentiebeoordeling wordt door de certificerende instelling bekend gemaakt aan de kandidaat.
5)  De certificerende instelling certificeert de competent bevonden kandidaat en verzendt de certificaten naar de competent bevonden LOTUSspecialist.

Verlenging

De geldigheid van het certificaat is twee jaar en kan steeds met twee jaar worden verlengd wanneer men heeft aangetoond nog competent te zijn, dit ter beoordeling door middel van intercollegiale toetsing.

Eindtermen (tevens competentiebeschrijving)
Een LOTUSspecialist is een LOTUSprofessional, die vanuit zijn/haar beroep (bijv. een verpleegkundige, gespecialiseerd op een deelgebied van de geneeskunde, zoals traumatologie, chirurgie, neurologie etc.) al meer of extra diepgang en achtergrondkennis heeft op een deelgebied van LOTUS, of die zich door scholing/training deze diepgang en achtergrondkennis van een of meerdere deelgebieden eigen heeft gemaakt.