Eric Claxton:

Eric Claxton

oprichtingOprichting organisatie LOTUS

In 1963 startte Het Oranje Kruis met de eerste LOTUS, om op die manier een gedegen hulpmiddel te hebben bij de eerstehulplessen in Nederland. Er was behoefte aan personen die op realistische wijze verwondingen en ziektenbeelden konden uitbeelden en zo de hulpverleners te helpen bij hun lessen en inzetten.

Op 1 maart 1975 werd de organisatie LOTUS opgericht met als doel:

• het contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen;
• de eenheid in optreden te bevorderen;
• de kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen;
• mee te werken aan de opleiding voor het diploma LOTUS;
• medewerking te verlenen aan EHBO-cursussen, examens, oefeningen enz.

 Geschiedenis

De wieg van LOTUS stond in feite in Engeland, waar tijdens de oorlogsjaren door de heer Eric Claxton de organisatie “Casualties Union” werd opgericht.
Op 22 mei 1965 werd Eric door Het Oranje Kruis onderscheiden met het erelidmaatschap van LOTUS.
Op de vooravond van het jubileum van Het Oranje Kruis in 1959 simuleerden op het toneel van het Kurhaus, zonder enige inleiding, Dr. Wills en Eric Claxton een aantal ongevalsverschijnselen.
Die demonstratie bleek, hoe goed bedoeld ook, geen succes. Het optreden veroorzaakte grote hilariteit onder het aanwezige publiek.
Twee jaar later – in 1961 – werd opnieuw een demonstratie gegeven door Eric Claxton,  Mrs H.M Nicholson en Dr. J.C.Turnbull. Ditmaal werd er een inleiding gegeven voor de demonstratie. De uitgebeelde letsels – epilepsie, flauwte en een zeer dramatisch gespeeld hartaanval – maakten toen wel veel indruk op de aanwezigen. De belangstelling voor acterende slachtoffers was gewekt.

In augustus 1962 organiseerde Het Oranje Kruis in Utrecht een studieweekend in de vorm van een tweedaagse cursus in het nabootsen en uitbeelden van ongevallen.  Aan deze cursus namen afgevaardigden van Het Oranje Kruis deel.
In 1963 werd met de officiële opleiding gestart.

Bron: „The Struggle for Peace“ – Eric Claxton