Taakgroep coördinatie kringen

De werkzaamheden van de taakgroep Coördinatie Kringen

De taakgroep:

  1. neemt namens het bestuur contact op met de LOTUSkringen en koppelt verkregen informatie terug naar het bestuur;
  2. vertegenwoordigt het bestuur bij 25-jarige jubilea;
  3. informeert het bestuur en de taakgroep OOKU omtrent ontwikkelingen binnen LOTUSkringen;
  4. beoordeelt de uitbreiding van het aantal kringen in bepaalde gebieden;
  5. treedt als bemiddelaar op bij geschillen in een kring als hiertoe ondersteuning wordt gevraagd en probeert samen met het bestuur van de kring een oplossing te vinden;
  6. heeft een toetsingscommissie werkzaam om aanvragen voor onderscheidingen te beoordelen. Deze commissie onderzoekt of er eerder een onderscheiding is toegekend (en zo ja, welke) en adviseert het bestuur omtrent de hoogte van de onderscheiding;
  7. reikt namens het bestuur de aangevraagde onderscheiding uit volgens het ‘uitreikschema onderscheidingen’.