Taakgroep OOKU

Wat doet de taakgroep OOKU

Het bestuur van de organisatie LOTUS wordt bijgestaan c.q. ondersteund door taakgroepen, waaronder de taakgroep ”Opleiding, Ontwikkeling, Kwaliteit en Uitvoering’, kortweg OOKU genoemd. Deze taakgroep houdt zich bezig met:

 • het continueren van LOTUSopleidingen in de breedste zin van het woord;
 • het bevorderen c.q. faciliteren van LOTUSkringen om opleidingsgroepen op te starten om in de vraag naar LOTUSslachtoffers in de toekomst te kunnen voldoen;
 • het onderzoeken van de mogelijkheden om LOTUSkringen meer diversiteit in het aanbod van cursusprogramma’s te bieden;
 • het coördineren van regionale bijeenkomsten voor instructeurs LOTUS;
 • het organiseren van ledenbijeenkomsten;
 • het coördineren van de toetsen en examens voor de diverse LOTUSopleidingen;
 • het coördineren van de inzet van medisch docenten;
 • het opzetten van een kwaliteitssysteem;
 • het ontwikkelen van cursusprogramma’s bestemd voor groep- en kringleden;
 • het zorgdragen voor de ontwikkeling van nieuw cursusmateriaal;
 • het onderhouden van contacten met certificerende instellingen op het gebied van examinering lesmethoden en leerstof.

Het bestuur van de organisatie LOTUS benoemt  de voorzitter van de taakgroep OOKU. De voorzitter van de taakgroep OOKU draagt aan het bestuur personen voor die deel uit kunnen maken van de taakgroep OOKU. De benoeming van deze personen in de taakgroep is de verantwoordelijkheid van het bestuur.

De taakgroep bestaat uit ten minste 3 leden exclusief de medisch adviseur van de organisatie LOTUS. Het maximum aantal leden, inclusief de medisch adviseur van de organisatie LOTUS, is 7 personen. De medisch adviseur van de organisatie LOTUS is altijd, uit hoofde van zijn functie, lid van deze taakgroep.