HARRIE ROUMEN ERELID ORGANISATIE LOTUS

Op zaterdag, 13 april jl., hebben wij officieel afscheid genomen van Harrie Roumen als docent bij de regionale bijscholing voor instructeur LOTUS van regio 10 van de organisatie LOTUS. Bij deze gelegenheid ontving Harrie uit handen van onze voorzitter André Waalderbos de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap van de organisatie LOTUS. Dit erelidmaatschap was Harrie tijdens de ALV van 3 november 2018 door de aanwezige leden met unanieme stemmen toegekend voor al zijn verdiensten voor LOTUS in zijn algemeenheid en voor de organisatie LOTUS in het bijzonder.

Op 17 februari 1971 slaagde Harrie voor het examen EH en op 17 februari 1973 voor het diploma LOTUSslachtoffer. Hij is daardoor al ruim 46 jaar gediplomeerd LOTUSslachtoffer! Na het behalen van het diploma LOTUS ging hij onverdroten verder op de door hem ingeslagen weg in LOTUSland en slaagde hij op 15 maart 1980 ook – zelfs cum laude – voor het diploma instructeur LOTUS. Op grond van zijn lange staat van dienst is hij daarom een LOTUScoryfee van het eerste uur c.q. de laatste der Mohikanen op LOTUSgebied te noemen.

Spoedig na het behalen van het diploma instructeur LOTUS werd Harrie door Het Oranje Kruis benaderd om ook als examinator op te treden bij LOTUSexamens. Dit heeft hij lange tijd gedaan en hij koppelde daarbij een kritische blik aan een rechtvaardig en adequaat oordeel. Helaas kwam daar eind vorige eeuw de klad in door een verschil van inzicht tussen hem en Het Oranje Kruis voor wat betreft de eisen die toen aan de examinatoren werden gesteld.
Toen hij echter in 2008 tijdens de zogenaamde heidagen van Het Oranje Kruis weer in de gelegenheid werd gesteld om zich opnieuw te bekwamen als examinator LOTUS, greep hij deze kans met beide handen aan en sindsdien was hij helemaal niet meer weg te denken op het landelijke LOTUSplatform.

Op 12 september 2005 vond in motel de Biltsche Hoek in de Bilt de constituerende vergadering plaats van de taakgroepen ‘Opleidingen en Uitvoering’ en ‘Ontwikkeling en Kwaliteit’, die al snel samengevoegd werden tot één taakgroep, die onder de naam OOKU verder door het leven ging. Van meet af aan maakte hij daar samen met Ineke Hond, Petri Snel, Sandra van Poortvliet, Anjo van Bennekom, wijlen Trudy van Lankveld, Joyce Wit, Fred Portman en André Waalderbos deel van uit. Met een bloedend hart heeft hij daarvan enkele jaren geleden al afscheid genomen, omdat zijn termijn er op zat.

Zijn gedrevenheid om anderen ook de kunst van het ontwerpen, ensceneren, grimeren en acteren bij te brengen was altijd zeer kenmerkend voor Harrie. Hij heeft zich hierbij uitermate verdienstelijk gemaakt als docent LOTUS niet alleen bij de regionale bijeenkomsten voor instructeurs LOTUS, maar ook bij de ledenbijeenkomsten van de organisatie LOTUS. Deze activiteiten waren bij hem altijd in uitstekende en betrouwbare handen.

Naaste alle activiteiten rondom het optreden als LOTUSslachtoffer en het functioneren als instructeur LOTUS, docent LOTUS en LOTUSexaminator – dat hij altijd zeer gemotiveerd gedaan heeft en waarbij perfectie bij hem hoog in het vaandel stond – wist Harrie ook nog vele jaren tijd vrij te maken voor de organisatorische en zeker niet minder belangrijke kant van LOTUS. Zo heeft hij met verve de functie van voorzitter van de Toetsingscommissie Onderscheidingen vervuld.

Harrie heeft LOTUS en de eerste hulpverlening op een zeer goede manier gebundeld in het belang van de eerste hulp en zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Helmond, 14 april 2019
Gert H.M. Bouten, medisch adviseur organisatie LOTUS a.i.